ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 22 October 2016

STANDARD 10 - BIOLOGY - CHAPTER 4 - KEEPING DISEASES AWAY - VIDEO TUTORIALS

പത്താംക്ലാസിലെ ബയോളജി  പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാം അധ്യായം  - അകറ്റി നിര്‍ത്താം രോഗങ്ങളെ എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയല്‍സ്  ഷേണി  സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുകയാണ്  സെന്റ് ആഗസ്റ്റിന്‍ ട്യൂഷന്‍ സെന്ററിലെ ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സര്‍.
ഇതിനകം തന്നെ മാത്സ്, ഫിസിക്സ് , കെമിസ്ട്രി വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയല്‍സ് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെച്ച സണ്ണി തോമസ് സര്‍ ആദ്യമായാണ് ബയോളജി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകള്‍  അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
BIOLOGY| Class 10 PART-1 ||Dengue fever |Keeping Diseases Away| | Chapter 4 |CLASS 10| | KERALA 
BIOLOGY| Class 10 PART-2 |HIV / AIDS|Keeping Diseases Away| | Chapter 4 |CLASS 10| | KERALA 

No comments: