എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 2 October 2016

STD 10 - HINDI- UNIT 3 - STUDY MATERIALS BY SADASIVAN K.P

करिंपा सरकारी हाइस्कूल कॆ हिंदी  अध्यापक श्री कॆ.पि सदाशिवनजी नॆ दसवीं कक्षा की  दूसरी इकाई सॆ  संबन्धित कक्षाई उपजों को तैयार करकॆ शेणी स्कूल ब्लोग को भॆजा है जिसमॆं  तीसरी इकाई कॆ  अकाल कॆ बाद  कविता की प्रासंगिकता पर टिप्पणी और ठाकुर का कुआ कहानी मॆं अानॆवालॆ गंगी कॆ  चरित्र पर  टिप्पणी शामिल हैं | श्री सदाशिवनजी को  शेणी ब्लोग की तरफ सॆ धन्यवाद |शेणी स्कूल ब्लोग का दर्शक जरूर इसका लाभ उठाऎ |
1. अकाल कॆ बाद  कविता की प्रासंगिकता पर टिप्पणी 
2. गंगी कॆ  चरित्र पर  टिप्पणी

No comments: