സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 2 October 2016

STD 10 - HINDI- UNIT 3 - STUDY MATERIALS BY SADASIVAN K.P

करिंपा सरकारी हाइस्कूल कॆ हिंदी  अध्यापक श्री कॆ.पि सदाशिवनजी नॆ दसवीं कक्षा की  दूसरी इकाई सॆ  संबन्धित कक्षाई उपजों को तैयार करकॆ शेणी स्कूल ब्लोग को भॆजा है जिसमॆं  तीसरी इकाई कॆ  अकाल कॆ बाद  कविता की प्रासंगिकता पर टिप्पणी और ठाकुर का कुआ कहानी मॆं अानॆवालॆ गंगी कॆ  चरित्र पर  टिप्पणी शामिल हैं | श्री सदाशिवनजी को  शेणी ब्लोग की तरफ सॆ धन्यवाद |शेणी स्कूल ब्लोग का दर्शक जरूर इसका लाभ उठाऎ |
1. अकाल कॆ बाद  कविता की प्रासंगिकता पर टिप्पणी 
2. गंगी कॆ  चरित्र पर  टिप्पणी

No comments: