2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 2 October 2016

STD 10 - HINDI- UNIT 3 - STUDY MATERIALS BY SADASIVAN K.P

करिंपा सरकारी हाइस्कूल कॆ हिंदी  अध्यापक श्री कॆ.पि सदाशिवनजी नॆ दसवीं कक्षा की  दूसरी इकाई सॆ  संबन्धित कक्षाई उपजों को तैयार करकॆ शेणी स्कूल ब्लोग को भॆजा है जिसमॆं  तीसरी इकाई कॆ  अकाल कॆ बाद  कविता की प्रासंगिकता पर टिप्पणी और ठाकुर का कुआ कहानी मॆं अानॆवालॆ गंगी कॆ  चरित्र पर  टिप्पणी शामिल हैं | श्री सदाशिवनजी को  शेणी ब्लोग की तरफ सॆ धन्यवाद |शेणी स्कूल ब्लोग का दर्शक जरूर इसका लाभ उठाऎ |
1. अकाल कॆ बाद  कविता की प्रासंगिकता पर टिप्पणी 
2. गंगी कॆ  चरित्र पर  टिप्पणी

No comments: