പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 2 October 2016

STD 10 - HINDI- UNIT 3 - STUDY MATERIALS BY SADASIVAN K.P

करिंपा सरकारी हाइस्कूल कॆ हिंदी  अध्यापक श्री कॆ.पि सदाशिवनजी नॆ दसवीं कक्षा की  दूसरी इकाई सॆ  संबन्धित कक्षाई उपजों को तैयार करकॆ शेणी स्कूल ब्लोग को भॆजा है जिसमॆं  तीसरी इकाई कॆ  अकाल कॆ बाद  कविता की प्रासंगिकता पर टिप्पणी और ठाकुर का कुआ कहानी मॆं अानॆवालॆ गंगी कॆ  चरित्र पर  टिप्पणी शामिल हैं | श्री सदाशिवनजी को  शेणी ब्लोग की तरफ सॆ धन्यवाद |शेणी स्कूल ब्लोग का दर्शक जरूर इसका लाभ उठाऎ |
1. अकाल कॆ बाद  कविता की प्रासंगिकता पर टिप्पणी 
2. गंगी कॆ  चरित्र पर  टिप्पणी

No comments: