കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 4 January 2017

ORUKAKAM 2017 - BY EDUCATION DEPARTMENT KERALA

മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലേത് പോലെ  കൂടുതല്‍ പരീക്ഷാ സഹായിയായി  പത്താം തരം സഹായിയായി ഒരുക്കം 2017 വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു.ചിട്ടയായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ  മുഴുവന്‍ കുട്ടികളെയും മികച്ച  നിലവാരത്തിലെത്തിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.മലയാളം  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലുള്ള പരീക്ഷാ സഹായികളെ ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്..
Sl.No         Subject               Malayalam Medium      English    Medium    
1 Arabic Biology Biology
2 English Chemistry Chemistry
3 Hindi Mathematics Mathematics
4 Malayalam Physics Physics
5 Sankrit Social Science Social Science
6 Urdu

No comments: