സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 3 March 2017

DEEPIKA - SSLC SPECIAL STUDY MATERIALS 2017

ദീപിക ദിനപത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.എസ് എല്‍.സി പഠനസഹായികളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ദീപിക എസ്.എസ് എല്‍.സി പഠനസഹായികള്‍
1.മലയാളം
2.ഇംഗ്ലീഷ്
3.ഹിന്ദി
4.ഊര്‍ജ്ജതന്ത്രം
5.രസതന്ത്രം
6.ജീവശാസ്ത്രം
7.സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം
8.ഗണിതം

No comments: