2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 3 March 2017

DEEPIKA - SSLC SPECIAL STUDY MATERIALS 2017

ദീപിക ദിനപത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.എസ് എല്‍.സി പഠനസഹായികളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ദീപിക എസ്.എസ് എല്‍.സി പഠനസഹായികള്‍
1.മലയാളം
2.ഇംഗ്ലീഷ്
3.ഹിന്ദി
4.ഊര്‍ജ്ജതന്ത്രം
5.രസതന്ത്രം
6.ജീവശാസ്ത്രം
7.സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം
8.ഗണിതം

No comments: