പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 3 March 2017

DEEPIKA - SSLC SPECIAL STUDY MATERIALS 2017

ദീപിക ദിനപത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.എസ് എല്‍.സി പഠനസഹായികളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ദീപിക എസ്.എസ് എല്‍.സി പഠനസഹായികള്‍
1.മലയാളം
2.ഇംഗ്ലീഷ്
3.ഹിന്ദി
4.ഊര്‍ജ്ജതന്ത്രം
5.രസതന്ത്രം
6.ജീവശാസ്ത്രം
7.സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം
8.ഗണിതം

No comments: