എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 1 April 2017

ANNUAL EVALUATION 2017 - SOCIAL SCIENCE - STD 8 AND 9 - ANSWER KEYS - ENGLISH MEDIUM

8, 9  ക്ലാസ്സകളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വര്‍ഷാന്ത്യ പരീക്ഷളുടെ ഉത്തരസൂചികകള്‍  (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ്  പാലക്കാട് ജി.എം.എം.ജി.എച്ച് എസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീമതി ജയന്തി ടീച്ചര്‍. ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SOCIAL SCIENCE ANSWER KEY STD 8 - ENGLISH MEDIUM 
CLICK HERE TO DOWNLOAD SOCIAL SCIENCE ANSWER KEY STD 9 - ENGLISH MEDIUM

No comments: