ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 3 April 2017

SSLC RESULT ANALYSER 2017 - A SOFTWARE CREATED IN GAMBAS BY IT CLUB, TSNMHS KUNDURKUNNU

SSLC പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം 6ാം തിയതി മുതല്‍ തുടങ്ങുകയാണല്ലോ.. മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നീട് റിസല്‍ട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ്. റിസല്‍ട്ട് വന്നാലുടന്‍ അതിന്റെ സമഗ്രമായ വിശകലനവും വേണം.എസ്.എസ്.എല്‍ സി റിസല്ട്ടിനെ സഹഗ്രമായി വിശകലനം ചെയ്യുവാന്‍ സഹായകമായ ഒരു സോഫ്ട്‌വെയര്‍ സമഗ്ര വിശകലനം നടത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്ട്‌വെയറിനെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് സ്കൂളിലെ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.അത് അധ്യാപകര്‍ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു open office അധി‍ഷ്ടിത സോഫ്ട്‌വെയര്‍ ആയിരുന്നു.അതില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്ഥമായി ഇത്തവണ GAMBAS3 അധി‍ഷ്ടിതമായ ഒരു അപ്ലികേഷന്‍ സോഫ്ട്‌വെയര്‍ രൂപകല്പനചെയ്തിരിക്കുന്നു.ഈ സോഫ്ട്‌വെയര്‍ പരിശോധിച്ച് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും കുറവുകെളല്ലാം  ഇനി ഇതില്‍ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളും മറ്റും അറിയിക്കുമല്ലോ......
കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ  ഈ സോഫ്ട‌്‌വെയര്‍ രൂപകല്പന ചെയ്ത് കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് സ്കൂളിലെ ഐ.ടി ക്ലബ്ബിനും അതിന്റെ പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന്ും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1.SSLC RESULT ANALYSER 2017ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2. സോഫ്ട്‌വെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഹെല്‍പ്പ്  ഫയല്‍ ഇവിടെനിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.
3. എസ്.എസ്.എല്‍.സി sample data ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്  ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

No comments: