എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 20 June 2017

സ്കൂളുകളിൽ വായനാ വാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന രചനാപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനം

വായനക്കുറിപ്പുകൾ സമാഹരിച്ച് മികച്ച രീതിയിൽ പതിപ്പു തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാട്ടിലങ്ങാടി ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സകൂളിലെ ചിത്ര കലാധ്യാപകൻ ശ്രീ സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുമല്ലോ.
സുരേഷ് സാറിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഇവിടെനിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം..

No comments: