എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 21 June 2017

STANDARD 8 - SOCIAL SCIENCE - CHAPTER 1 - EARLY HUMAN LIFE - PRESENTATION

ജി.എച്ച്.എസ്. അഞ്ചല്‍ ഈസ്റ്റ് സ്കൂളിലെ സോഷ്യല്‍ കൗണ്‍സില്‍ തയ്യാറാക്കിയ എട്ടാം ക്ലാസ്സ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതം  എന്ന ഒന്നാം അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസെന്റെഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് ശ്രീ സുധാകര്‍ സര്‍. ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE LESSON  EARLY HUMAN LIFE

No comments: