സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 21 June 2017

STANDARD 10 - MATHEMATICS - CHAPTER 1 - ARITHMETIC SEQUENCES - TEACHING MANUAL

പത്താം ക്ലാസ്സ് ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ സമാന്തരശ്രേണികള്‍ എന്ന ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ്  മാന്വന്‍  തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ്  ആലപ്പുഴ ഐ.ടി @ സ്കൂള്‍ പ്രോജെക്ടിലെ മാസ്റ്റര്‍ ട്രൈനര്‍ ശ്രീ അഭിലാഷ് സര്‍. ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
പത്താം ക്ലാസ് ഒന്നാം അധ്യായം സമാന്തര ശ്രേണികള്‍ - ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

2 comments:

Pricipal Skv said...

good one

Pricipal Skv said...

sir please sent second chapter also