INTRODUCTION OF ETSB SYSTEM - DETAILED INSTRUCTIONS TO DDOS, TREASURY OFFICERS AND EMPLOYEES..see downloads for details**ഡിപ്പാർട്മെന്റൽ പ്രൈമറി ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരിൽനിന്നും സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്പർ ചെക്ക് ഓഫീസറായി 39500 -83000 രൂപ ശമ്പളനിരക്കിൽ നിയമിച്ചു -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു....ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുകൾൾOEC Lumpsumgrantന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ജൂലൈ 10 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു, 2019 ജൂലൈയില്‍ നടക്കുന്ന ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റല്‍ ടെസ്റ്റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.ഓണ്‍ലൈനായി ജൂലൈ 5നകം അപേക്ഷിക്കണം.** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 3 June 2017

STANDARD 8 - ENGLISH - TEACHING MANUAL FOR UNIT 1 - HUES AND VIEWS BY LEENA V

Smt.Leena V;  HSA(English) ,GHSS Kodungallur shares a teaching manual for Std 8 English ,Unit 1 with us.Sheni School blog team express our sincere gratitude to Smt.Leena for her sincere effort. 
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUALS FOR STD VIII - ENGLISH - UNIT 1 - HUES AND VIEWS

1 comment:

NSS HIGH SCHOOL,KATTAMPAK said...
This comment has been removed by the author.