കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 5 June 2017

STANDARD 9 - PHYSICS & CHEMISTRY - CHAPTER 1 - PRESENTATION

ഒമ്പതാം  ക്ലാസ്സ് ഫിസിക്സ് , കെമിസ്ട്രി വിഷയങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസെന്റേഷനുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് പെറിങ്ങോട് എച്ച്.എസ്സിലെ ശ്രീ രവി സര്‍.അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ പത്താ ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രം, ഊര്‍ജ്ജതന്ത്ര വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസെന്റേഷന്‍ ഈ ബ്ലോഗില്‍ കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് പ്രേക്ഷകര്‍ കണ്ടുകാണുമല്ലോ..ശ്രീ രവി സാരിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS STD 9 - CHAPTER 1 - PRESENTATION 
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY STD 9 - CHAPTER 1 - PRESENTATION 
OTHER PRESENTATIONS BY SRI RAVI P
PHYSICS - STD 10 - CHAPTER 1 - PRESENTATION
CHEMISTRY - STD 10 - CHAPTER 1 - PRESENTATION

No comments: