കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 10 July 2017

ജൂൾ നിയമവും ഫ്യൂസിന്റെ പ്രത്യേകതകളും - പ്രസന്റേഷന്‍- പത്താം ക്ലാസ്സ് - ഫിസിക്സ് - രണ്ടാം അധ്യായം

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിലെ ജൂൾ നിയമവും ഫ്യൂസിന്റെ പ്രത്യേകതകളും  എന്ന ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ഐ സി ടി പ്രസന്റേഷൻ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌‌വെയ്ക്കുകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക്  സുപരിചിതനായ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ ശ്രീ രവി സര്‍. ഈ പ്രസന്റെഷനിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലുകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ശ്രമകരമായ ഈ പ്രവര്‍ത്തനം ഏറ്റെടുത്ത്  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെച്ച ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.  
പത്താം ക്ലാസ്സ് -  ഫിസിക്സ് - രണ്ടാം അധ്യായം -  ജൂൾ നിയമവും ഫ്യൂസിന്റെ പ്രത്യേകതകളും  -പ്രസന്റേഷന്‍
VIDEO 1 - ELECTRIC FUSE
VIDEO 2 - JOULE EFFECT
VIDEO 3 -JOULE EFFECT IN A COPPER WIRE

OTHER WORKS BY SRI RAVI P - CLICK HERE

No comments: