സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 9 July 2017

TEACHING MANUALS FOR MALAYALAM - STD 8, 9 AND 10

പത്താം ക്ലാസ്സ് കേരള പാഠാവലിയിലെ ഒന്നാം യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാം പാഠത്തിന്റെയും 9ാം ക്ലാസ്സ് അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ ഒന്നാം യൂണിറ്റിന്റെയും 8ാം ക്ലാസ്സ് അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ ഒന്നാം യൂണിറ്റിന്റെയും ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് കാസറഗോഡ് ജി വി എച്ച്എസ്സ്എസ്സ് ഫോര്‍ ഗേള്‍സിലെ അധ്യാപകനും എസ്.ആര്‍.ജി  അംഗവും ആയ ശ്രീ രമേശന്‍ പുന്നത്തിരിയന്‍ സര്‍..ശ്രീ രമേശന്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
TEACHING MANUAL - STANDARD 10 - KERALA PADAVALI - UNIT 1 - CHAPTER 2
TEACHING MANUAL - STANDARD  9 - ADISTHANA PADAVALI - UNIT 1
TEACHING MANUAL - STANDARD  8 - ADISTHANA PADAVALI - UNIT 1

OTHER WORKS BY RAMESAN SIR
ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ - കേരള പാഠാവലി - പ്രവേശകം, ലക്ഷ്മണസാന്ത്വനം  

1 comment:

മഴത്തോറ്റം said...

8,9 കേരള പാഠാവലി കിട്ടുമോ??