സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 14 August 2017

HINDI - FIRST MID TERM QUESTION PAPERS2017 - STD IX AND X BY ASOK KUMAR N.A

9 , 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ ഹിന്ദി   ഫസ്റ്റ് മിഡ് ടേം പരീക്ഷയുടെ മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗുമായി പങ്കവെയ്ക്കുകയാണ്  ആലപ്പുഴ പെരുമ്പാലം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സര്‍. 9 ാം ക്ലാസ്സിലെ 40 മാര്‍ക്കിനുള്ള ചോദ്യപേപ്പറും, 10 ക്ലാസ്സിലെ 25 മാര്‍ക്കിനുള്ള ചോദ്യപേപ്പറും ആണ് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. STD IX HINDI - FIRST MID TERM QUESTION PAPER (40 MARKS)
2.STD X  HINDI - FIRST MID TERM QUESTION PAPER (25 MARKS)

No comments: