29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 15 August 2017

SSLC STUDY MATERIALS PHYSICS, CHEMISTRY AND MATHS BY NOUSHAD PARAPPANANGADI

ഷേണി ബ്ലോഗില്‍ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ,പത്താം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്സ് ,കെമിസ്ട്രി വിഷയങ്ങളിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകളുള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പരപ്പനങ്ങാടിയിലെ നൗഷാദ് സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ Physics(Eng.Med and Mal.Med), Chemistry(Eng.Med and Mal.Med)മെമ്മറി മൊഡ്യൂളുകള്‍  ഫിസിക്സ് , കെമിസ്ട്രി ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍(Eng.Med and Mal.Med), Maths Revision Tips and Question bank(Eng.Med) എന്നിവ   വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എല്‍സി.പരീക്ഷയ്ക് കുട്ടികളെ വളരെയേറെ സഹായിച്ച പഠനവിഭങ്ങളായിരുന്നു ഇവ. ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയ്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കും ഇത്  ഉപകാരപ്പെടും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ....
പഠന വിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെച്ച ശ്രീ നൗഷാദ് സാറിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
1.PHYSICS AND CHEMISTRY QUESTION PAPER 2017- MALAYALAM VERSION
2.PHYSICS AND CHEMISTRY QUESTION PAPER 2017 - ENGLISH VERSION
3.STANDARD 10 - CHEMISTRY MEMORY MODULE2017 - MALAYALAM VERSION
4.STANDARD 10 - CHEMISTRY MEMORY MODULE 2017 - ENGLISH  VERSION
5.STANDARD 10 - PHYSICS MEMORY MODULE 2017 - MALAYALAM  VERSION
6.STANDARD 10 - PHYSICS MEMORY MODULE -  ENGLISH VERSION
7.MATHS REVISION TIPS AND QUESTION PAPER 2017 - ENGLISH VERSION

No comments: