**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 15 August 2017

SSLC STUDY MATERIALS PHYSICS, CHEMISTRY AND MATHS BY NOUSHAD PARAPPANANGADI

ഷേണി ബ്ലോഗില്‍ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ,പത്താം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്സ് ,കെമിസ്ട്രി വിഷയങ്ങളിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകളുള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പരപ്പനങ്ങാടിയിലെ നൗഷാദ് സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ Physics(Eng.Med and Mal.Med), Chemistry(Eng.Med and Mal.Med)മെമ്മറി മൊഡ്യൂളുകള്‍  ഫിസിക്സ് , കെമിസ്ട്രി ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍(Eng.Med and Mal.Med), Maths Revision Tips and Question bank(Eng.Med) എന്നിവ   വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എല്‍സി.പരീക്ഷയ്ക് കുട്ടികളെ വളരെയേറെ സഹായിച്ച പഠനവിഭങ്ങളായിരുന്നു ഇവ. ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയ്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കും ഇത്  ഉപകാരപ്പെടും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ....
പഠന വിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെച്ച ശ്രീ നൗഷാദ് സാറിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
1.PHYSICS AND CHEMISTRY QUESTION PAPER 2017- MALAYALAM VERSION
2.PHYSICS AND CHEMISTRY QUESTION PAPER 2017 - ENGLISH VERSION
3.STANDARD 10 - CHEMISTRY MEMORY MODULE2017 - MALAYALAM VERSION
4.STANDARD 10 - CHEMISTRY MEMORY MODULE 2017 - ENGLISH  VERSION
5.STANDARD 10 - PHYSICS MEMORY MODULE 2017 - MALAYALAM  VERSION(updated)
6.STANDARD 10 - PHYSICS MEMORY MODULE -  ENGLISH VERSION (updated)
7.MATHS REVISION TIPS AND QUESTION PAPER 2017 - ENGLISH VERSION

No comments: