സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 6 August 2017

HIROSHIMA DAY QUIZ 2017 SLIDE SHOW PRESENTATION IN MALAYALAM, ENGLISH, HINDI AND ARABIC LANGUAGES BY SHAJAL KAKKODI

ഹീറോഷീമ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളില്‍ നടത്താവുന്ന ക്വിസ് മത്സരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളടങ്ങിയ പ്രസന്റേഷന്‍  മലയാളം, ഹിന്ദി, അറബിക്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ 4 ഭാഷകളില്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയക്കുകയാണ്  കോഴിക്കോട്  ജില്ലയിലെ കക്കോടി എം.ഐ.എല്‍.പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ഷാജല്‍ കക്കോടി. ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് ശ്രീ ഷാജല്‍ സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
1.ഹീറോഷിമ - നാഗസാക്കി ദിന ക്വിസ് -  മലയാളം -ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2.ഹീറോഷിമ - നാഗസാക്കി ദിന ക്വിസ്   -ഹിന്ദി  -ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3.ഹീറോഷിമ - നാഗസാക്കി ദിന ക്വിസ്  ഇംഗ്ലീഷ് -ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4.ഹീറോഷിമ - നാഗസാക്കി ദിന ക്വിസ് അറബിക്ക് -ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  

No comments: