സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 3 August 2017

STANDARD 10 - PHYSICS -STUDY NOTES - ALL CHAPTERS - MALAYLAM AND ENG. MEDIUM

പത്താം ക്ലാസ് ഭൗതികശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാം അധ്യായങ്ങളിലെയും മുഴുവന്‍ ആശയങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളിച്ച്  തയ്യാറാക്കിയ  സ്റ്റഡി നോട്ട്സ് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ്  കോഴികോടില്‍നിന്നുള്ള  ശ്രീ ഫസലുദ്ദീൻ സര്‍. മലയാളം ,ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രത്യേകം നോട്ട്സ്  അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഏറെ സമയവും അധ്വാനവും ചെലവഴിച്ച് ഒരുക്കിയ  ഈ നോട്ടുകള്‍ വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളിൽ  കുട്ടികൾക്ക്  ഉന്നത വിജയം കൈവരിക്കാന്‍  ഉപകരിക്കും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.ശ്രീ ഫസലുദീൻ പെറിങ്ങോളത്തിന് ഷേണി സ്ക്കൂൾ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ  അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS STUDY NOTE - ALL CHAPTERS - MALAYALAM MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS STUDY NOTE - ALL CHAPTERS - ENGLISH MEDIUM

2 comments:

rahees valappil said...

Super sir most useful

rahees valappil said...

Everybody Must download