സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 4 August 2017

STANDARD 10 - CHEMISTRY - SLIDESHOW PRESENTATION BASED ON CHAPTER 3

 പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിലെ  രാസ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ വേഗവും അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും എന്ന മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെറിങ്ങോട് എച്ച്.എസ്സിലെ ശ്രീ രവി സര്‍.ഈ പ്രസന്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ  അനുബന്ദമായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.ആ വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസില്‍ പ്രസന്റേഷന്‍  പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പതിനൊന്നാം സ്ലൈഡില്‍ ചേര്‍ത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുമല്ലോ...ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON CHAPTER 3 - CHEMISTRY
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE VIDEO -FACTORS AFFECTING RATE OF CHEMICAL REACTION

OTHER RESOURCES BY RAVI P  - CLICK HERE 

No comments: