കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 22 September 2017

HINDI TEACHING MANUALS STD 8, 9 AND 10 BY ASOK KUMAR

8,9,10ക്ലാസ്സുകളിലെ ഹിന്ദി ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ  പെരുമ്പാലം  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സര്‍. ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍  സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
STANARD 10 - TEACHING MANUAL - ऊँट बनाम रैल गाडी 1   
STANARD 10 - TEACHING MANUAL - ऊँट बनाम रैल गाडी 2  
STANARD 10 - TEACHING MANUAL - ऊँट बनाम रैल गाडी 3   
STANDARD 9 - TEACHING MANUAL  - जिस गली में मै रहता हूं 1
STANDARD 9 - TEACHING MANUAL  -जिस गली में मै रहता हूं 1
STANDARD 9 - TEACHING MANUAL  - जिस गली में मै रहता हूं 1
STANDARD  8 - TEACHING MANUAL  - सुख -दुःख   1
STANDARD  8 - TEACHING MANUAL  - सुख -दुःख   2

RELATED POSTS
STANDARD IX AND X - TEACHING MANUALS - BY ASOK KUMAR N A WITH DIGITAL PRESENTATIONS
MORE RESOURCES BY ASOK KUMAR - CLICK HERE

No comments: