കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 17 October 2017

KASARAGOD DIST SCIENCE QUIZ QUESTIONS 2017 - SUB DIST LEVEL

കേരള സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കാസറഗോഡ്  ഉപജില്ലാ സയന്‍സ് ക്വിസ്  ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ അയച്ചു തന്നു സഹകരിച്ച കുമ്പള ഉപജില്ലാ സയന്‍സ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ പ്രമോദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SUB DIST LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2017 LP
SUB DIST LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2017 UP
SUB DIST LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2017 HS
SUB DIST LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2017 HSS
RELATED POSTS
SUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - HS
SUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - UP
SUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - LP

SCIENCE QUIZ 2015 SUB DISTRICT LEVEL
UP SECTION 2015
HS SECTION 2015
HSS SECTION 2015

SCIENCE TALENT SEARCH EXAM QUESTION PAPER  

No comments: