**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 21 October 2017

STANDARD 10 - MATHEMATICS - MATHEMATICS REVISION TEST PAPERS (4 SETS, 80 MARKS) IN MAL. AND ENG MEDIUM - UPDATED ON 21-10-2017

പത്താം ക്ലാസ്  ഗണിതത്തിലെ  നാല് സെറ്റ് പരിശീലന ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ (ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള മീഡിയം)തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ്  വരാപ്പു​ഴ Holy Infants Boys High School ലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ജോണ്‍ .പി.എ സാര്‍. ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗില്‍ ഗണിത വിഭവങ്ങളുടെ അഭാവം പരിഹരിക്കുവാന്‍ ജോണ്‍ സാര്‍ നുമ്മടെ സഹായനെത്തിയയത്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക് തീര്‍ച്ചയായും കൂടുതല്‍ കരുത്ത് പകരും എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല. ശ്രീ ജോണ്‍ സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 1(MAL &ENG)
MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 2 (MAL &ENG)
MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 3(MAL)

MATHS STD 10 - REVISION TEST  PAPER SET 3 (ENG)
MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 4(MAL )

MATHS STD 10 - REVISION TEST SERIES SET 4 (ENG MED) 

No comments: