കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 30 October 2017

STANDARD 10 - PHYSCS CHAPTER 6 - VIDEO TUTORIAL AND ICT CHAPTER 6 - VIDEO TUTORIALS

 പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി. പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആറാം അദ്ധ്യയത്തിന്റെ ടൂട്ടോറിയലും  അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്താംക്ലാസിലെ ഫിസിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആറാം അദ്ധ്യയത്തിലെ  മഴവില്ല്  എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ വീഡിയോ ടൂട്ടോറിയലും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലേയ്ക്ക്  അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടുക്കാര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കല്പകാഞ്ചേരിയിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സുശീല്‍ കുമാര്‍ സര്‍. ശ്രീ സുശീല്‍ കുമാര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
PHYSICS STD 10 CHAPTER 6 - VIDEO TUTORIAL
Physics chapter 6- Rainbow
ICT STANDARD 10 - CHAPTER 6- VIDEO TUTORIALS 
SUNCLOCK
01. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - INTRODUCTION
02. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - ACTIVITY 6.1
03. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - ACTIVITY 6.2
04. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - AYANAM 
05. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - SUNRISE - MOSCOW AND SYDNEY
WIKIMAPIA
06. WIKIMAPIA - STD 10, CHAPTER 6 - Activity 6.4 - My home also on the map
 QGIS 
07. Map Reading - STD 10 CHAPTER 6 - Activity 6.6 - Adding new information (WELL) 
08. BUFFERING - STD 10, CHAPTER 6 - Map Reading - Activity 6.7 -
09. CONTOUR LINE - MAP READING - STD 10 - CHAPTER 6
10.STD 10, QUESTION 6, QGIS - NEW PRINT COMPOSER

No comments: