ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 11 October 2017

STANDARD 10 - SOCIAL - SPECIAL NEWS REPORT ON JALLIAN WALABHAG ISSUE BY STUDENTS OF GHSS PUTHOOR

 പത്താം ക്ലാസ്  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്ന പാഠഭാഗത്തില്‍ വരുന്ന ജാലിയന്‍ വാലാഭാഗ് കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ച് ഗവഃ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ പുത്തൂറിലെ കുട്ടികള്‍ തയ്യാറാക്കിയ സ്പെഷന്‍ ന്യൂസ്‍ വളറെയേറെ ശ്രദ്ധനേടി കഴിഞ്ഞു.ന്യൂസ് അവറില്‍ ചാനലുകളില്‍ ന്യൂസ്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ജലിയാന്‍ വാലാഭാഗ് കൂട്ടക്കൊലയുടെ  വീഡിയോകള്‍ തത്സമയ സംപ്രേഷണം എന്ന് തോനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില്‍ കോര്‍ത്തിണക്കിയ വീഡിയോകളും, റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും കുട്ടികള്‍ക്ക് കൗതുകം ഉളവാക്കുന്നതിന് പുറമെ ജാലിയന്‍ വാലാഭാഗ് കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ച്  വ്യക്തമായ ധാരണ കൈവരിക്കാനും ഉപകരിക്കും എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല. കുട്ടികളുടെ ഈ പ്രയത്നം പുതുമയുള്ളതും പ്രശംസനീയവും ആണ്.പുത്തൂര്‍ സ്കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ക്കും അവര്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്കിയ  അധ്യാപകര്‍ക്കും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ !

No comments: