ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 29 November 2017

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം അധ്യായം 7 - കേരള ആധുനികതയിലേക്ക് - പ്രസന്റേഷന്‍

പത്താം ക്ലാസ് പാഠത്തിലെ കേരള ആധുനികതയിലേക്ക് എന്ന 7ാം അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസെന്റേഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗുമായി പങ്കുവെക്കുയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ മലപ്പുറം പുലമന്തോള്‍ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ  അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ജോസ് .സി സര്‍. ശ്രീ ജോസ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂല്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
കേരള ആധുനികതയിലേക്ക്- പ്രസന്റേഷന്‍ - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്കുക 

MORE RESOURCES BY JOSE C 
ബ്രിട്ടീഷ് ചൂ‍ഷണവും ചെറുത്തുനില്‍പ്പുുകളും - പ്രസന്റേഷന്‍