കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 7 November 2017

SSLC GEOGRAPHY - UNIT 7 -INDIA THE LAND OF BIODIVERSITIES - TEACHING MATERIALS BY MICHAEL ANGELO

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II India : The Land of Diversities  എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ പോസ്റ്റ്. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭൂവിഭാഗങ്ങളും, മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും ഈ പാഠഭാഗത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നു.ഈ പ്രസന്റേഷന്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മാസ്റ്റര്‍ ട്രൈനര്‍ ശ്രീ മൈക്കിള്‍  ഏഞ്ചലോ സാര്‍.ശ്രീ മൈക്കിള്‍ ഏഞ്ചലോ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയികുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON INDIA- THE LAND OF BIO DIVERSITIES

No comments: