**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 6 November 2017

SSLC A CORRECTIONS NOW MADE EASY -TIPS TO CONVERT SSLC A LIST INTO LIBRE OFFICE BASE(UPDATED)


നേരത്തേ പോസ്റ്റ് ഡാറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിദ്യ ഒന്നുകൂടി പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇതില്‍ Form തയ്യാറാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
 
A-List ലെ വിവരങ്ങള്‍ copy ചെയ്ത് Table1 എന്ന ടേബ്ളില്‍ Rgt Clk - Paste ചെയ്താല്‍ മാത്രം മതി....
ഈ വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് A_List ലെ തെറ്റുകളും കുറവുകളും എളുപ്പത്തില്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കും എന്നല്ലാതെഇതില്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്താല്‍ സംപൂര്‍ണ്ണയില്‍ അത് താനേമാറുകയില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക
Help File ഉം Updateചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 
ഇക്കൊല്ലം സംപൂര്‍ണ്ണയില്‍ SSLC A-List .xls രൂപത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ...!!!!
ഈ ഫയലിനെ Libre Office Base ലെ ഡാറ്റാബേസ് ആക്കിമാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപായം ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ  കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് TSNMHS ലെ ഐ.ടി ക്ലബ്ബ് . ഇതിലൂടെ എ ലിസ്റ്റിലെ 32  Field കളെ വ്യക്തമായി കാണാനും തെറ്റുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കും.
വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ ഉപായം ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രക്ഷകരോട് പങ്കുവെച്ച കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് സ്കൂളിലെ ഐ.ടി ക്ലബ്ബിന്റെ അംഗങ്ങള്‍ക്കും അവര്‍ക്ക് സാങ്കേതിക പിന്തുണ നല്‍കുന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിനും ഷേണി സ്കൂല്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ വിശദമായ സഹായ ഫയല്‍ ചുവടെ നല്‍ക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 

CLICK HERE TO DOWNLOAD സംപൂര്‍ണ്ണ_സഹായം Help File
ആദ്യം സംപൂര്‍ണ്ണ_സഹായം.pdf എന്ന ഈ ഫയല്‍ വിശദമായി വായിച്ചു നോക്കുക. സംപൂര്‍ണ്ണ.odb എന്ന ഫയല്‍ Download ചെയ്യുക
CLICK HERE TO DOWNLOAD സംപൂര്‍ണ്ണ.odb
കാര്യങ്ങള്‍ യഥാവിധി ചെയ്യുക....
വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ തെറ്റുകള്‍ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലേ.....
ഉപയോഗിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ...

No comments: