കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 14 November 2017

STANDARD 10 - CHEMISTRY - PRODUCTION OF METALS - PRODUCTION OF ALUMINIUM

പത്താം  ക്ലാസ്  രസതന്ത്രം  ലോഹനിർമാണം  എന്ന പാഠത്തിലെ അലൂമീനിയം നിര്‍മ്മാണം എന്ന  ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസന്റേഷനും അനുബന്ധ വീഡിയോകളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എച്ച്.എസ്.പെരിങ്ങോടിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി സാര്‍. ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION
ALUMINIUM EXTRACTION - VIDEO
HOW TO EXTRACT ALUMINIUM BY ELECTROLYSIS - VIDEO
RELATED POSTS 
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON PRODUCTION OF IRON
CLICK HERE TO DOWNLOAD VIDEO  - EXTRACTION OF IRON FROM ITS OXIDES


MORE RESOURCES BY RAVI P - CLICK HERE 

No comments: