ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 18 November 2017

STANDARD 9 - MATHEMATICS - REVISION QUESTIONS PART 2 - BY SATHEESAN MANGALAM

പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം  എസ്.എസ്.എല്‍.സി  കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറെ ഉപകാര്‍‍‌‍രപ്രദമായ ഗണിത റിവിഷന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍  തയ്യാറാക്കിയ പാലക്കാട് പറളി ഹൈസ്‌ക്കൂളിലെ എം സതീശന്‍ സാര്‍  ഈ വര്‍ഷം ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് റിവിഷന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ  ആദ്യഭാഗം ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്  പ്രേക്ഷകര്‍ കണ്ടുകാണുമല്ലോ അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗവുമായാണ് ഇത്തവണ സതീഷന്‍ സാര്‍ ബ്ലോഗ് പ്രേകഷകരുടെ മുന്നിലെത്തിരിക്കുിന്നത്.
രണ്ടാം പാദവാര്‍ഷിക  പരീക്ഷയെുടെ പാഠഭാഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള  ഈ ചോദ്യശേഖരം കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുമല്ലോ...
ശ്രീ സതീശന്‍ സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS REVISION QUESTIONS PART 2
MORE RESOURCES BY SATHEESAN SIR
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS REVISION QUESTIONS STD 9 (4 CHAPTERS(MAL.MED)
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS REVISION QUESTIONS STD 10 (ALL CHAPTERS(MAL.MED)
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS REVISION QUESTIONS STD 10 (ALL CHAPTERS(ENG.MED)

1 comment:

Adi Singh said...

The Karnataka Examinations Authority has already announced to download the KCET 2018 Admit Card on the official site.