പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 3 December 2017

HERONE'S FORMULA - PROOFS IN 4 DIFFERENT WAYS

ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന Heroneന്റെ സൂത്രവാക്യത്തിന്റെ ബീജഗണിതവും (പൈത്തഗോറിയന്‍),ജ്യാമിതീയവും(ആര്‍ക്കിമിഡീസ്),ത്രികോണമിതി,ബാഹ്യവൃത്തവും അന്തര്‍വൃത്തവും ഉപയോഗിച്ച 4 വ്യത്യസ്ത തെളിവുകള്‍ ശേഖരിച്ച് അയച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് ടി.എസ്.എന്‍ എം.എച്ച്.എസ്  സ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ  പ്രമോദ് മൂത്തി സര്‍. 9 ലും 10 ലും ഈ സൂത്രവാക്യമുപയോഗിച്ച് കണക്കുകള്‍ വരുന്നുണ്ട്.
CLICK HERE TO DOWNLOAD HERONE'S  FORMULA - PROOFS  IN 4 WAYS IN A SINGLE FILE 
 FOR MORE RESOURCES BY PRAMOD SIR - CLICK HERE

No comments: