**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 19 December 2017

IT THEORY QUESTIONS MODEL EXAM JANUARY 2017 AND MID TERM EXAM OCTOBER 2017 WITH ANSWERS

 2017 ജനവരിയില്‍‌ നടന്ന എസ്.എസ്.എല്‍ സി. ഐ.ടി മോഡല്‍ പരീക്ഷയിലെ 354 ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും(ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം മീഡിയം)ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുയാണ്  പയ്യോളി ജി.വി.എച്ച്.എസ്സിലെ SITC ശ്രീ സൈനുദ്ദീന്‍ സാറും JSITC  ശ്രീമതി ആബിദ ടീച്ചറും. കൂടാതെ ഈ വര്‍ഷത്തെ മിഡ് ടേം പരീക്ഷയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും  ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കായി അയച്ചു കൊട്ടുത്തരിക്കുന്നു. എസ് എസ്.എല്‍ സി ഐടി പരീക്ഷയ്ക്ക്  തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ ഐ.ടി ചോദ്യശേഖരം  വളരെ ശ്രമകരമായ ദൈത്യത്തിലൂടെ സമാഹരിച്ച് ഷേണി ബ്ലോഗിന് അയച്ചു തന്ന സൈനുദ്ദീന്‍ സാറിനും ആബിദ ടീച്ചര്‍ക്കും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീം ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT MODEL EXAM JANUARY 2017 -THEORY QUESTIONS AND ANSWERS MAL.MEDIUM(354 Questions)
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT MODEL EXAM JAN 2017 THEORY  QUESTIONS AND ANSWERS - ENG .MEDIUM

CLICK HERE TO DOWNLOAD IT MID  TERM THEORY EXAM QUESTIONS 2017 - MAL.MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT MID TERM EXAM 2017  - ENG.MEDIUM
 

3 comments:

No Name said...

Sir that's super but sir ithinte okka document evidunnu kittum pls replay a solution sir pls...

No Name said...

Sir that's super but sir ithinte okka document evidunnu kittum pls replay a solution sir pls...

No Name said...

Sir that's super but sir ithinte okka document evidunnu kittum pls replay a solution sir pls...