കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 18 January 2018

DESHABHIMANI AKSHARAMUTTAM - SSLC 2018 - MATHS QUESTIONS AND ANSWERS

എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി ദേശാഭിമാനി പത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അക്ഷരമുറ്റം SSLC 2018 ഗണിതശാസ്ത്രം ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ദേശാഭിമാനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയ മാതമംഗലം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ  പി പ്രഭാകരന്‍ സര്‍. ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ പ്രഭാകരന്‍ സാറിനും അവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  ദേശാഭിമാനിക്കും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD DESHABHIMANI AKSHARAMUTTAM - SSLC 2018 MATHS  QUESTIONS AND ANSWERS

No comments: