കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 21 January 2018

SSLC REVISION SERIES 2018 - MATHS -PREPARED BY JOHN P A FOR MALAYALA MANORAMA PADHIPPURA

എസ്.എസ്.എല്‍ സി  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി മലയാള മനോരമ ഒരുക്കുന്ന "SSLC പരീക്ഷാ സഹായി"എന്ന പങ്ക്തിയിലേക്ക് വേണ്ടി വരാപ്പുഴ Holy infant Boys High School ലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ജോണ്‍ പി. എ സാര്‍ തയ്യാറാക്കി, മലയാള മനോരമയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗണിത പഠന വിഭവങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്പഠനവിഭവം തയ്യാറാക്കിയ ജോണ്‍ സാറിനും അതിനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള മനോരമയ്ക്ക‌ും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC PAREEKSHA SAHAYI - MATHS PREPARED BY JOHN P A FOR MALAYALA MANORAMA

No comments: