കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 10 February 2018

SSLC IT MODEL EXAM 2018 - THEORY AND PRACTICAL QUESTIONS

പത്താം ഐ. ടി മോഡല്‍ പരീക്ഷ ഇന്ന് അവസാനിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ മറ്റ്  വിഷയങ്ങളുടെ
 പരീക്ഷകള്‍ തുടങ്ങുകയാണ് . ഈ മോഡല്‍ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാലുടന്‍ എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ. ടി പരീക്ഷ തുടങ്ങും. കുട്ടികള്‍ക്ക്  ഐ.ടി മോഡല്‍ പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങള്‍ റിവിഷന്‍
ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുകയാണെങ്കില്‍ എസ്.എസ്‍ എല്‍.സി  ഐ.ടി പരീക്ഷയെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാന്‍ സാധിക്കും എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല.
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേത്പോലെ ഈ വര്‍ഷവും ഐ.ടി മോഡല്‍ പരീക്ഷയുടെ തിയറി ചോദ്യങ്ങളും പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലേക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് സ്കൂളിലെ ഐ.ടി ക്ലബ്ബ്. കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് സ്കൂളിലെ ഐ.ടി ക്ലബ്ബിനും അതിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC IT MODEL EXAM  2018 PRACTICAL QUESTIONS - MAL MEDIUM
SSLC IT MODEL EXAM  2018 PRACTICAL QUESTIONS - ENG MEDIUM
SSLC IT MODEL EXAM  2018 PRACTICAL QUESTIONS - TAMIL MEDIUM
SSLC IT THEORY QUESTIONS MULTIPLE CHOICE - MAL (WITH ANSWERS)
SSLC IT THEORY QUESTIONS SHORT ANSWER - MAL  

SSLC IT THEORY QUESTIONS MULTIPLE CHOICE- ENG
SSLC IT THEORY QUESTIONS SHORT ANSWER - ENG
SSLC IT THEORY QUESTIONS MULTIPLE CHOICE- TAMIL
SSLC IT THEORY QUESTIONS SHORT ANSWER - TAMIL 

EXAM DOCUMENTS AND IMAGES (SUPPORTING FILES)