2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 10 February 2018

SSLC IT MODEL EXAM 2018 -WORD PROCESSOR, WEB DESIGNING ,PYTHON,DATABASE- PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS

എസ്.എസ്.എല്‍ .സി ഐ.ടി മോഡല്‍ പരീക്ഷ 2018 ല്‍ ചോദിച്ച വേഡ് പ്രൊസെസര്‍ ,  വെബ് പേജ്, പൈത്തണ്‍, ഡാാറ്റാബേസ്  എന്നീ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ്  MKH MMO VHSS MUKKOMലെ അധ്യാപിക ധന്യ ഡേവിസ്. ധന്യ ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC IT MODEL PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS BASED ON WORD PROCESSOR
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC  IT  PRACTICAL  QUESTIONS AND ANSWERS - BASED ON THE LESSON
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD IT  PRACTICAL QUESTIONS(PYTHON) AND ANSWERS  
4.CLICK HERE TO DOWNLOAD DATABSE(QUERY) PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS

1 comment:

St. John's Higher Secondary School, Mattom said...

from turtle import*
pensize(20)
for m in range(120,20,-20):
if(m==120):
color("gray")
else:
color("blue")
circle(m)
dot(3.5*m,"white")