കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 6 February 2018

SSLC REVISION SERIES 2018 - HINDI POSTERS FOR ALL CHAPTERS BY ARUNDAS

എസ്. എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷയ്ക്ക്  ഹിന്ദി പാഠത്തിലെ മുഴുവന്‍  അധ്യായങ്ങളിനിന്നും ചോദിക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള പോസ്റ്ററുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാഞ്ചേറി ജി.എച്ച്.എസ്സിലെ ഹിന്ദി  അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അരുണ്‍ദാസ് സാര്‍ .രീ അരുണ്‍ ദാസ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC HINDI - CLICK HERE TO DOWNLOAD POSTERS FOR ALL CHAPTERS
MORE RESOURCES BY ARUNDAS SIR
SSLC PRE MODEL EXAM 2018 QUESTION  PAPER SET 1 
SSLC PRE MODEL EXAM 2018 QUESTION  PAPER SET 2

SSLC PRE MODEL EXAM 2018 - PATAKATHA QUESTIONS  SET 1   
SSLC PRE MODEL EXAM 2018 - PATAKATHA QUESTIONS  SET 2
SSLC PRE MODEL EXAM 2018 - PATAKATHA QUESTIONS  SET 3

No comments: