കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 1 February 2018

SSLC REVISION SERIES 2018 - PHYSICS AND CHEMISTRY PART VIII + CHAPTER 6- BY EBRAHIM V A

SSLC 2018:Revision Series ന്റെ അവസാന ഭാഗം Set.VIII പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് . ഫിസിക്സിലെയും കെമിസ്ട്രിയിലെയും ആറാമത്തെ  അധ്യായങ്ങളായ 'പ്രകാശവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍', 'ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണം ' എന്നീ അധ്യായങ്ങളാണ് ഇതിലുള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഫിസിക്സിലെയും കെമിസ്ട്രിയിലെയും എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും റിവിഷന്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പഠന വിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെച്ച എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
PHYSICS
അധ്യായം - 6 -പ്രകാശവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍' - ചോദ്യങ്ങള്‍  
അധ്യായം>- 6 -പ്രകാശവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍' -ഉത്തരങ്ങള്‍
CHEMISTRY 
അധ്യായം  6 -ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണം -ചോദ്യങ്ങള്‍  
അധ്യായം  6 -ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണം - ഉത്തരങ്ങള്‍
SSLC REVISION SERIES 2018 - PHYSICS - ALL CHAPTERS BY EBRAHIM V.A 
SSLC REVISION SERIES 2018 - CHEMISTRY  - ALL CHAPTERS BY EBRAHIM V.A 

No comments: