കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 2 February 2018

SSLC MATHS REVISION SERIES 2018 - PART 2 UPDATED ON 02-02-2018

എസ്.എസ്.എല്‍ സി  ഗണിത പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി വരാപ്പുഴ Holy infant Boys High School ലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ജോണ്‍ പി. എ സാര്‍ തയ്യാറാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്ന SSLC QUESTION POOL, REVISION MODULE 2017- 18 ന്റെ  രണ്ടാം  ഭാഗം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. .ആദ്യ ഭാഗത്തെ 12 ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെ 21  ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതില്‍ ഉല്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
 ശ്രീ ജോണ്‍ പി.എ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS REVISION QUESTIONS 2018 (MAL & ENG Med) by John P.A PART II (Updated on 02-02-2018)
MORE RESOURCES BY JOHN P A
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - ENG .MEDIUM MODULE 2 BY JOHN P A
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - MAL MEDIUM MODULE 2 BY JOHN P A
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - ENG .MEDIUM MODULE 1 BY JOHN P A
4.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - MAL MEDIUM MODULE 1 BY JOHN P A
5.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 1(MAL &ENG) BY JOHN P A
6.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 2 (MAL &ENG) BY JOHN P A
7.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 3(MAL) BY JOHN P A
8.MATHS STD 10 - REVISION TEST  PAPER SET 3 (ENG) BY JOHN P A
9.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 4(MAL ) BY JOHN P A
10.MATHS STD 10 - REVISION TEST SERIES SET 4 (ENG MED BY JOHN P A  

CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS ALL IN ONE POST 2018  

No comments: