ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 1 March 2018

എസ്.എസ്.എല്‍.സി - കേരള പാഠാവലി, അടിസ്ഥാന പാഠാവലി ഭാഷാ വ്യവഹാര രൂപങ്ങള്‍

എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷയില്‍ കേരള പാഠാവലി, അടിസ്ഥാന പാഠാവലി എന്നീ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവഹാര രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുവാന്‍ വേണ്ടി വിശദമായുള്ള വ്യവഹാരരൂപ പരിചയ കുറിപ്പ് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ ജി.വി.എച്ച.എസ്.എസ് ഫോര്‍ ഗേള്‍സ് ലെ മലയാള അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രമേശന്‍ പുന്നത്തിരിയന്‍ സാര്‍.ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
പത്താം ക്ലാസ് മലയാളം - വ്യവഹാര രൂപങ്ങള്‍  - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

No comments: