സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 1 March 2018

എസ്.എസ്.എല്‍.സി - കേരള പാഠാവലി, അടിസ്ഥാന പാഠാവലി ഭാഷാ വ്യവഹാര രൂപങ്ങള്‍

എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷയില്‍ കേരള പാഠാവലി, അടിസ്ഥാന പാഠാവലി എന്നീ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവഹാര രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുവാന്‍ വേണ്ടി വിശദമായുള്ള വ്യവഹാരരൂപ പരിചയ കുറിപ്പ് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ ജി.വി.എച്ച.എസ്.എസ് ഫോര്‍ ഗേള്‍സ് ലെ മലയാള അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രമേശന്‍ പുന്നത്തിരിയന്‍ സാര്‍.ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
പത്താം ക്ലാസ് മലയാളം - വ്യവഹാര രൂപങ്ങള്‍  - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

No comments: