പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 1 March 2018

THE REAL WINNER - SHORT FILM BASED ON THE STORY "THE RACE"

The real winner short film based on the Story "The Race" by Nisha punjabi
ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ The Race എന്ന കഥയെ ആസ്പദമാക്കി Dr. C.T. Eapen Memorial Residential HSS - Sasthamcotta യിലെ   ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്,  ആ സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സുധി എം രാജൻ സാറിന്റെ  നേതൃത്വത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ച  The Real Winner  എന്ന  ഹ്രസ്വ ചിത്രം ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് .ഈ ഹൃസ്വ ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിച്ച അഭിനേതാക്കള്‍  സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും തന്നെയാണ്.ഹൃസ്വ ചിത്ര ഷേണി ബ്ലോഗിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തന്ന സുധി രാജ് സാറിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബിനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
The real winner short film based on The Race by Nisha punjabi

>

1 comment:

Adi Singh said...

Candidates can download the WBJEE 2018 Admit Card from 10th April 2018. The exam will be conducted on 22nd April 2018 through offline mode (OMR Sheet).