സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 8 March 2018

SSLC CHEMISTRY CAPSULE BY SHABEEB RAHMAN

എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക്  രസതന്ത്രം കാപ്സൂള്‍ (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയും)തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ KIEMHS KAVUNGAL ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ഷബീബ് റഹ്‌മാന്‍ സാര്‍. ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC CHEMISTRY CAPSULE  2018 (ENG MEDIUM)

RELATED POSTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY D+ CAPSULE BY RAVI P

SSLC CHEMISTRY D+ MODULE MAL MEDIUM BY REMYA R  - CLICK HERE
SSLC CHEMISTRY D+ MODULE ENG MEDIUM BY REMYA R  - CLICK HERE
 

1 comment:

hiba Mujeeb said...

Thank you sir for this