**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 20 March 2018

SSLC CHEMISTRY A+ NOTES PREPARED BY KAREEM YUSUF

പത്താം ക്ലാസ് രസത്ന്രത്തിലെ മുഴുവന്‍ ആശയങ്ങളെയും ഉള്‍കൊളിച്ച് തയ്യാറായ്യികയ A + സ്റ്റഡി നോട്ട്  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പയില്‍നിന്നുള്ള കരീം യൂസഫ് സാര്‍.  ദേശാഭിമാനി അക്ഷരമുറ്റം എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷാ സഹായിക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ഈ പഠന വിഭവത്തില്‍ 32 പേജുകളാണ് ഉള്ളത്.കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമായ പഠനവിഭവം  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെച്ച ശ്രീ കരീം യുസുഫ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
എസ്.എസ്.എല്‍ സി. രസതന്ത്രം പരീക്ഷാ സഹായി 2018 - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
CLICK HERE FOR SSLC CHEMISTRY ALL IN ONE POST 2018 

No comments: