സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 13 March 2018

SSLC MATHS EASY A PLUS CAPSULE BY M C A RASHEED

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിത പരീക്ഷയ്ക്ക തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി  ശ്രീ   എം. സി.എ റഷീദ് സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ MATHS EASY A PLUS പഠന വിഭവം(ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) സുപ്രഭാതം എന്ന പത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് കൂട്ടുക്കാര്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. ശ്രീ റഷീദ് സാര്‍ അതിന്റെ പി.ഡി എഫ്  ഫയല്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്.കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ പഠനവിഭവം പങ്കവെച്ച ശ്രീ റഷീദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS EASY A PLUS CAPSULE)ENG MEDIUM)  BY M.C.A RASHEED , MALAPPURAM

No comments: