സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 13 March 2018

SSLC MATHS A+ QUESTIONS AND ANSWERS (ALL CHAPTERS)BY JOHN P.A PUBLISHED IN MANORAMA AND CHANDRIKA NEWSPAPERS

എസ്.എസ്.എല്‍ സി  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി മലയാള മനോരമ ഒരുക്കുന്ന പഠിപ്പര "SSLC പരീക്ഷാ സഹായി"എന്ന പങ്ക്തിയിലേക്കും ചന്ദ്രിക  ദിനപത്രം  ഒരുക്കുന്ന പാഠമുദ്ര എന്ന പരീക്ഷാ പതിപ്പിനും വേണ്ടി Holy infant Boys High School ലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ജോണ്‍ പി. എ സാര്‍ തയ്യാറാക്കി  ആ ദിനപത്രങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗണിത പഠന വിഭവങ്ങളുടെ പി.ഡി എഫ് ഫയലുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. പഠിപ്പര  ഗണിത്തിലെ  അവസാന ഭാഗം വെള്ളിയാഴ്ച  പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.പഠനവിഭവങ്ങള്‍  തയ്യാറാക്കിയ ജോണ്‍ സാറിനും അതിനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള മനോരമ, ചന്ദ്രിക ദിനപത്രങ്ങള്‍ക്കും  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ്  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു .
CLICK HERE  TO DOWNLOAD MALAYALA MANORAMA PADHIPPURA - ALL CHAPTERS(6 PARTS)
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHANDRIKA PADAMUDRA MATHS
MORE RESOURCES BY JOHN P.A
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC MATHS QUESTION POOL, REVISION MODULE PART 1  
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC MATHS QUESTION POOL , REVISION MODULE PART 2(updated)
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - ENG .MEDIUM MODULE 2 BY JOHN P A
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - MAL MEDIUM MODULE 2 BY JOHN P A
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - ENG .MEDIUM MODULE 1 BY JOHN P A
4.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - MAL MEDIUM MODULE 1 BY JOHN P A
5.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 1(MAL &ENG) BY JOHN P A
6.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 2 (MAL &ENG) BY JOHN P A
7.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 3(MAL) BY JOHN P A
8.MATHS STD 10 - REVISION TEST  PAPER SET 3 (ENG) BY JOHN P A
9.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 4(MAL ) BY JOHN P A
10.MATHS STD 10 - REVISION TEST SERIES SET 4 (ENG MED BY JOHN P A  

CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS ALL IN ONE POST 2018

2 comments:

kunju dev said...

sir 4 th revision test 21 th question answer endanne

kunju dev said...

sir 4 th revision test 21 th question answer endanne