ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 13 March 2018

SSLC MATHS EASY A PLUS - NOTES , QUESTIONS AND ANSWERS (MAL MEDIUM) BY M.C.A RASHEED

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിത പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി  ഗണിത പഠന കുറിപ്പുകളും  മാതൃകാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും( മലയാണ മീഡിയം) ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്  മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ശ്രീ  എം.സി.എ റഷീദ് സാര്‍. കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ പഠനവിഭവം പങ്കവെച്ച ശ്രീ റഷീദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC EASY A PLUS - NOTES, QUESTIONS AND ANSWERS(MALAYALAM MEDIUM)
RELATED POSTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS EASY A PLUS CAPSULE(ENG MEDIUM)  BY M.C.A RASHEED , MALAPPURAM

No comments: