2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 13 March 2018

SSLC MATHS EASY A PLUS - NOTES , QUESTIONS AND ANSWERS (MAL MEDIUM) BY M.C.A RASHEED

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിത പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി  ഗണിത പഠന കുറിപ്പുകളും  മാതൃകാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും( മലയാണ മീഡിയം) ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്  മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ശ്രീ  എം.സി.എ റഷീദ് സാര്‍. കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ പഠനവിഭവം പങ്കവെച്ച ശ്രീ റഷീദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC EASY A PLUS - NOTES, QUESTIONS AND ANSWERS(MALAYALAM MEDIUM)
RELATED POSTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS EASY A PLUS CAPSULE(ENG MEDIUM)  BY M.C.A RASHEED , MALAPPURAM

No comments: