സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 13 March 2018

SSLC MATHS EASY A PLUS - NOTES , QUESTIONS AND ANSWERS (MAL MEDIUM) BY M.C.A RASHEED

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിത പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി  ഗണിത പഠന കുറിപ്പുകളും  മാതൃകാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും( മലയാണ മീഡിയം) ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്  മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ശ്രീ  എം.സി.എ റഷീദ് സാര്‍. കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ പഠനവിഭവം പങ്കവെച്ച ശ്രീ റഷീദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC EASY A PLUS - NOTES, QUESTIONS AND ANSWERS(MALAYALAM MEDIUM)
RELATED POSTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS EASY A PLUS CAPSULE(ENG MEDIUM)  BY M.C.A RASHEED , MALAPPURAM

No comments: