പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 6 March 2018

SSLC PHYSICS 2018 - CHAPTER 2 EXAM TIPS , QUESTIONS AND ANSWERS(AUDIO FILE)

പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാ അധ്യായമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓര്‍ത്തിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളും ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയക്കുയാണേ‌‌ണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സാര്‍.ഗണിത പ്രശ്നങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ചോദിക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഇത്.
ശ്രീ ഇബ്രാഹി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
TO DOWNLOAD AUDIO FILE CLICK HERE 
PLAY BUTTON CLICK ചെയ്ത് ഓഡിയോ കേട്ടു നോക്കൂ....

No comments: