സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 6 March 2018

SSLC PHYSICS 2018 - CHAPTER 2 EXAM TIPS , QUESTIONS AND ANSWERS(AUDIO FILE)

പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാ അധ്യായമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓര്‍ത്തിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളും ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയക്കുയാണേ‌‌ണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സാര്‍.ഗണിത പ്രശ്നങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ചോദിക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഇത്.
ശ്രീ ഇബ്രാഹി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
TO DOWNLOAD AUDIO FILE CLICK HERE 
PLAY BUTTON CLICK ചെയ്ത് ഓഡിയോ കേട്ടു നോക്കൂ....

No comments: