2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 5 June 2018

SSLC HINDI - CHAPTER 1 AN INTRODUCTION TO THE LESSON BEER BAHUTI IN PRESENTATION FORMAT

दस्वी कक्षा के पहला पाठ बीर बहूटी के प्रवेष प्रक्रिया से संबंधित  स्लेड षेणी ब्लाग द्वारा प्रस्तुत कर रहा है पट्टान्चेरी सरकारी स्कूल की अध्यापक श्री अरुणदासजी | श्री अरुणदासजी को शेणी स्कूल़ ब्लोग की तरफ से हारदिक बधाई
CLICK HERE TO DOWNLOAD HINDI MATERIAL  - INTRODUCTION TO THE LESSON BEER BAHUTI - IN PRESENTATION FORMAT

No comments: