2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 5 June 2018

WORLD ENVIRONMENT DAY -QUIZ QUESTIONS , ANSWERS AND NOTES(LP, UP/HS LEVEL BY AJIDAR V V

ജൂണ്‍ 5  ലോക പരിസരദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളുകളില്‍ നടത്താറുള്ള  ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അടങ്ങിയ  പവര്‍ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷന്‍ , എല്‍.പി , യു.പി തലത്തിലേക്കുള്ള പരിസരദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടുകള്‍ എന്നിവ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ കുഞ്ഞോം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ അജിദര്‍ സര്‍.ശ്രീ അജിദര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION 1
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION 2
CLICK HERE TO DOWNLOAD NOTES ON WORLD ENVIRONMENT DAY LP LEVEL
CLICK HERE TO DOWNLOAD NOTES ON WORLD ENVIRONMENT DAY UP/HS LEVEL

1 comment:

Unknown said...

Birthday of Salim Ali