ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 28 June 2018

SSLC SOCIAL SCIENCE UNIT 1 - CHINESE REVOLUTION

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ഒന്നാം പാഠത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ചൈനീസ് വിപ്ലവം. ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് കുമ്പള ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപിക ശ്രീമതി ഷമീമ ടീച്ചര്‍.ഷമീമ ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ച് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.
CLICK HERE TO DOWNLOAD VIDEO BASED ON CHINESE REVOLUTION

No comments: