സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 28 June 2018

SSLC SOCIAL SCIENCE UNIT 1 - CHINESE REVOLUTION

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ഒന്നാം പാഠത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ചൈനീസ് വിപ്ലവം. ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് കുമ്പള ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപിക ശ്രീമതി ഷമീമ ടീച്ചര്‍.ഷമീമ ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ച് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.
CLICK HERE TO DOWNLOAD VIDEO BASED ON CHINESE REVOLUTION

No comments: