സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 20 June 2018

STANDARD 10 PHYSICS - CHAPTER 1 - EVALUATION TOOLS BASED ON ECHO, RESONANCE AND REFLECTION

പത്താം ക്‌ളാസ് ഫിസിക്സ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ അനുരണനം ,അനുനാദംആവർത്തന പ്രതിപതനം  തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ഇവാലുവേഷൻ ടൂളുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ  പെരിങ്ങോട് ഹെസ്കൂളിലെ അധ്യപകന്‍ ശ്രീ രവി സാര്‍. ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON ECHO, RESONANCE AND REFLECTION  - CHAPTER 1 PHYSICS STD 10 
MORE RESOURCES BY RAVI P  
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS STD 10 PHYSICS - CHAPTER 1
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY EVALUATION TOOL CHAPTER 1 - PART 2
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC CHAPTER 1 - CHEMISTRY -  EVALUATION TOOLS - PART 1
4. SSLC PHYSICS CHAPTER 1 - SLIDE PRESENTATION BY RAVI P   

No comments: