സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 1 July 2018

SSLC PHYSICS - CHAPTER 2 - EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT - VIDEO LESSONS

SSLC Physicsലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ എന്ന 2ാം അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  5  വീഡിയോകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്  GHSS Perassannur(Malappuram Dt) ലെ PHYSICAL SCIENCE അധ്യാപിക ശ്രീമതി  Shaharban .  Shaharban ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
അധ്യായം 2 -  വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ - വീഡിയോ
1.വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങള്‍ 
2.ഫിലമെന്‍റ് ലാമ്പ് (ഇന്‍കാന്‍ഡസെന്‍റ് ലാമ്പ് )
3.ഫ്ളൂറസെന്‍റ് ലാമ്പ്
4.LED ലാമ്പ്
5. ആര്‍ക്ക് ലാമ്പ്
MORE RESOURCES BY SHAHARBAN TEACHER
ഫിസിക്സ്  അധ്യായം 1 തരംഗ ചലനം 
1.അനുപ്രസ്ത തരംഗം
https://youtu.be/AxCBaKl_Ilg
2. അനുദൈര്‍ഘ്യ തരംഗം
https://youtu.be/n350-6mPyMU
3.തരംഗ സവിശേഷതകള്‍
https://youtu.be/wQIxMTaOTH0
4.അനുരണനം
https://youtu.be/jREw-n3kAqg
5.പ്രതിധ്വനി
https://youtu.be/UO27gALHF5I

No comments: